Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Protokół obrad komisji konkursowej

VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza”

Cele konkursu:

 • Zapoznanie z twórczością i wizerunkiem Adama Mickiewicza
 • Pobudzanie inicjatywy i inwencji twórczej dzieci
 • Promowanie talentów plastycznych
 • Integracja społeczności uczniowskiej z różnych regionów Polski

Rozstrzygnięcie konkursu

Na konkurs „Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza” wpłynęły łącznie 194 prace  z przedszkoli i  szkół podstawowych z całej Polski. Komisja konkursowa obradując  w składzie:

 • pani Elżbieta Krzywicka – artysta plastyk z MDK w Chełmie
 • pani Katarzyna Gaładyk
 • pani Bernadeta Garbacz          

wyłoniła 27  laureatów i 30 wyróżnionych.

 

PRZEDSZKOLA

 

L.p.

Nazwisko i imię laureata

wiek

Przedszkole

Imię i nazwisko nauczyciela

 

LAUREACI

1.

Majkutewicz Emilia

3 lata

PM nr 13 Chełm

Magdalena Wiśniewska

2.

Ragan Oliwier

4 lata

ZSP 3 z OI Chełm

Bożena Szychulec

3.

Bojarska Zuzanna

4 lata

ZSIP nr 3 Krasnystaw

Beata Niećko

4.

Woźnicka Aleksandra

4 lata

PM nr 13 Chełm

Magdalena Tchórz –Wójtowicz

5.

Żelisko Hanna

4 lata

PM nr 8 Krasnystaw

Karolina Kawałek,

Małgorzata Usyk

 

WYRÓŻNIENI

6.

Piasecka Wiktoria

4 lata

ZSP 3 z OI Chełm

Bożena Szychulec

7.

Panas Hanna

4 lata

PM nr 8 Krasnystaw

Karolina Kawałek

Małgorzata Usyk

8.

Pomianowski Wojciech

4 lata

PM nr 8 Krasnystaw

Karolina Kawałek

Małgorzata Usyk

9.

Grzegorczyk Paulina

4 lata

PM nr 13 Chełm

Małgorzata Stepaniuk

10.

Klejna Karolina

5 lata

PM nr 13 Chełm

Magdalena Kendzierawska

Aleksandra Pasikowska

 

LAUREACI

11.

Kubińska Lena

6 lat

PM nr 10 Chełm

Bernarda Pylak

12.

Rudnik Lena

5 lat

ZSIP nr 3 Krasnystaw

Beata Niećko

13.

Mielniczuk Pola

5 lat

PM nr 2 Chełm

Renata Wacewicz

14.

Lipko Ala

5 lat

PM nr 11Chełm

Barbara Daruk,

Agnieszka Gołębiowska

15.

Rożek Julia

6 lat

PM nr 11Chełm

Barbara Daruk,

Agnieszka Gołębiowska

 

WYRÓŻNIENI

16.

Chróst Milena

5 lat

PM nr 13 Chełm

Magdalena Kendzierawska

Aleksandra Pasikowska

17.

Bereza Martyna

6 lat

PM nr 8 Krasnystaw

Beata Sędłak

18.

Kolanowska Antonina

6 lat

PM nr 11 Chełm

Agnieszka Gołębiowska Barbara Daruk

19.

Rutkowska Natalia

6 lat

PM nr 10 Chełm

Bata Skibicka

20.

Antczak Maja

6 lat

PM nr 2 Chełm

Joanna Balcer

 

WYRÓŻNIENIA  ORGANIZATORÓW

21.

Śmigielska Lena

7 lat

PM nr 10 Chełm

Małgorzata Czeryna

22.

Wojewódzka Martyna

6 lat

PM nr 11 Chełm

Agnieszka Gołębiowska Barbara Daruk

23.

Janiak Lena

6 lat

PM nr 13 Chełm

Barbara Krzysztoń

24.

Kalman Nikola

6 lat

PM nr 8 Krasnystaw

Beata Sędłak

25.

Głowacka Zuzanna

5 lat

PM nr 8 Krasnystaw

Sylwia Lasota

Karolina Kawałek

 

SZKOŁY  PODSTAWOWE

 

L.p.

Nazwisko i imię laureata

Klasa

Szkoła

Imię i nazwisko nauczyciela

 

LAUREACI kl. I – III

1.

Kołtun Katarzyna

III

SP Kamień

Anna Kozyrska

2.

Kowalczuk Karolina

III

SP nr 51 Lublin

Grażyna Sawicka

3.

Szewczyk Krzysztof

I

ZSP 3 z OI Chełm

Dorota Wowczuk

4.

Szurma Karol

III

Publiczna SP Białopole

Jadwiga Świdnicka

5.

Kwiatoń Adam

I

SP nr 1 Chełm

Małgorzata Babkiewicz

6.

Piasecki Łukasz

III

ZSP 3 z OI Chełm

Bernadeta Garbacz

Anna Kowalska

7.

Chomik Maja

III

ZSP 3 z OI Chełm

Bernadeta Garbacz

Anna Kowalska

8.

Popek Patryk

II

SP nr 1 Chełm

Agnieszka Paszko

Ewa Kobelska

9.

Pietrzyszyn Cyprian

II

SP nr 1 Chełm

Agnieszka Paszko

Ewa Kobelska

 

WYRÓŻNIENI kl. I – III

10.

Lewandowska Gabriela

III

ZSP 3 z OI Chełm

Bernadeta Garbacz

Anna Kowalska

11.

Jaruga Julia

III

SP nr 32 Lublin

Danuta Kurdziałek

Anna Długosz

12.

Kazanowska Klaudia

III

SP nr 51 Lublin

Grażyna Sawicka

13.

Sułek Tomasz

II

SP nr 1 Chełm

Ewa Kobelska

Agnieszka Paszko

14.

Wojtiuk Hanna

III

SP Kamień

Anna Kozyrska

15.

Matejuk Maja

III

SP nr 51 Lublin

Marta Szumska

16.

Oleszak Jakub

III

SP nr 32 Lublin

Danuta Kurdziałek

Anna Długosz

17.

Białek Maja

III

SP nr 32 Lublin

Danuta Kurdziałek

Anna Długosz

18.

Małaj Julia

III

SP nr 32 Lublin

Danuta Kurdziałek

Anna Długosz

 

LAUREACI kl. IV – VII

19.

Górka Eryk

VII

SP Kamień

Renata Górka

20.

Panas Natalia

VII

ZSP 3 z OI Chełm

Joanna Jamrozińska

21.

Kozarska Aleksandra

VI

SP Kamień

Renata Górka

22.

Wawrzycka Zuzanna

IV

SP Kamień

Anna Kozyrska

23.

Kozorys Mateusz

VI

ZSP 3 z OI Chełm

Joanna Jamrozińska

24.

Gąsiorowska Natalia

IV

SP Kamień

Anna Kozyrska

25.

Wawrynko Zuzanna

VI

SP Kamień

Renata Górka

26.

Jabłoński Bartłomiej

IV

ZSP 3 z OI Chełm

Joanna Jamrozińska

Marta Michalczuk

 

WYRÓŻNIENI kl. IV – VII

27.

Wiecha Klaudia

 IV

ZSP 3 z OI Chełm

Joanna Jamrozińska

Marta Michalczuk

28.

Huzarek Sebastian

IV

SP Kamień

Anna Kozyrska

29.

Wójcik Aleksandra

IV

SP Kamień

Anna Kozyrska

30.

Wójcik Oliwia

IV

ZSP 3 z OI Chełm

Joanna Jamrozińska

Marta Michalczuk

31.

Samoluk Dominik

V

SP Kamień

Aneta Stadnik

32.

Łysiak Aleksandra

IV

ZSP 3 z OI Chełm

Joanna Jamrozińska

Marta Michalczuk

 

 

Chełm, dnia 7 maja  2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy

do udziału

w  VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

,,Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza”

REGULAMIN

 

I. Cele konkursu

 • Doskonalenie wiedzy uczniów na temat twórczości i wizerunku wielkiego Polaka   pana  Adama Mickiewicza,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowaną literaturą i plastyką,
 • Umożliwienie prezentacji dziecięcej twórczości plastycznej  szerszemu kręgowi odbiorców.

II. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami mogą być przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych,  a ich  prace będą oceniane w trzech  grupach wiekowych:

1)     dzieci z przedszkola

2)     klasy I – III,

3)     klasy IV – VII,

4)    dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

        W każdej grupie wiekowej komisja przyzna  dziesięć nagród.

 • Tematyka prac:

         Ilustracje do wybranej bajki Adama

            Mickiewicza- przedszkolaki i klasy I-III

         Portret Adama Mickiewicza -klasy IV- VII.

 • Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice- malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane - w formacie A4 dla dzieci z przedszkola , a w formacie A3 dla uczniów.

Nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, szkłem, watą, zapałkami, plasteliną, bibułą, prace przestrzenne i zbiorowego autorstwa, prace zwinięte w rulon lub zniszczone.

Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę. Poszczególne placówki mogą przesłać maksymalnie do 30 prac.  Zestaw prac powinien zawierać zbiorową, wydrukowaną listę ich autorów.

 • Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające  wydrukowane informacje: imię i nazwisko autora, wiek,  klasę,  adres i numer telefonu szkoły, imię  i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego   praca została wykonana  (załącznik).

Przy opisie prac uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy zaznaczyć charakter niepełnosprawności.

 • Koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca.
 • Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatorów. Udział w konkursie jest jednoznaczny

z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

III. Termin i miejsce konkursu

 • Prace prosimy nadsyłać do dnia 26 kwietnia 2018r. na poniższy adres z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza”

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3  

ul. Rejowiecka 76    

22-100 Chełm

 

IV. Ogłoszenie wyników

 • Jury wybierze z każdej kategorii prace najlepiej odzwierciedlające temat. Ich autorzy otrzymają dyplomy             i nagrody.
 • O wynikach konkursu laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani elektronicznie do 30 kwietnia 2018 roku.
 • Rozdanie nagród połączone z wystawą prac będzie miało miejsce 9 maja 2018 roku  o godzinie 10.00  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

         w Chełmie ul. Rejowiecka 76.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

 

 

 

WZÓR OPISU PRACY PLASTYCZNEJ                                 

(do przyklejenia na odwrocie każdej pracy wypełniany czytelnie i tylko drukowanymi literami)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

w  V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

,,Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza”

 

 

REGULAMIN

 

I. Cele konkursu

 • Doskonalenie wiedzy uczniów na temat twórczości i wizerunku wielkiego Polaka  pana Adama Mickiewicza,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowaną literaturą i plastyką,
 • Umożliwienie prezentacji dziecięcej twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.

II. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami mogą być przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych,  a ich  prace będą oceniane w trzech  grupach wiekowych:

1)    przedszkolaki

2)    klasy I – III,

3)    klasy IV – VI,

4)   dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W każdej grupie wiekowej komisja przyzna  dziesięć nagród.

 • Tematyka prac:

Ilustracje do wybranej bajki Adama

Mickiewicza-przedszkolaki i klasy I-III

Portret Adama Mickiewicza-klasy IV- VI.

 • Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice- malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane - w formacie A4 dla dzieci z przedszkola , a w formacie A3 dla uczniów.

Nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, szkłem, watą, zapałkami, plasteliną, bibułą, prace przestrzenne i zbiorowego autorstwa, prace zwinięte w rulon lub zniszczone.

Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę. Poszczególne placówki mogą przesłać maksymalnie do 30 prac.  Zestaw prac powinien zawierać zbiorową, wydrukowaną listę ich autorów.

 • Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające  wydrukowane informacje: imię i nazwisko autora, wiek,  klasę,  adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego   praca została wykonana  (załącznik).

Przy opisie prac uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy zaznaczyć charakter niepełnosprawności.

 • Koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca.
 • Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatorów. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
 • Prace przestrzenne i zbiorowego autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.

III. Termin i miejsce konkursu

 • Prace prosimy nadsyłać do dnia 28 marca 2017r.na poniższy adres z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza”


Zespół Szkolno- PrzedszkolnyNr 3

ul. Rejowiecka 76

22-100 Chełm,

IV. Ogłoszenie wyników.

Jury wybierze z każdej kategorii prace najlepiej odzwierciedlające temat. Ich autorzy otrzymają dyplomy i nagrody.

 • O wynikach konkursu laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani elektronicznie do 30 marca 2017 roku.
 • Rozdanie nagród połączone z wystawą prac będzie miało miejsce 3 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie ul. Rejowiecka 76.
 • Gościem specjalnym, który uświetni uroczystość swoją obecnością będzie Pani Anna Onichimowska –  autorka ponad pięćdziesięciu książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, licznych słuchowisk radiowych, sztuk teatralnych i scenariuszy filmowych.
  Jej utwory wydawane są również po francusku, słoweńsku, litewsku, koreańsku, niemiecku, szwedzku, włosku i chińsku.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !