Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

Historia szkoły


Dnia 01 września 1918 roku została utworzona dwuklasowa szkoła przy ulicy Lubelskiej 137. Składała się ona z siedmiu klas lekcyjnych, do których uczęszczało 72 uczniów, a edukację prowadziło trzech nauczycieli (Leokadia Ciołkówna, Aniela Pirożanka i Franciszek Garda). W 1921 roku placówka została przekształcona w szkołę siedmioklasową i taką rolę pełniła do 1939. Warto nadmienić, iż w roku szkolnym 1937/1938 była to największa szkoła Chełma pod względem liczby uczniów, w jej murach kształciło się 777 wychowanków a kadra pedagogiczna liczyła trzynastu nauczycieli. W listopadzie 1935 roku Rada Miejska w Chełmie podjęła uchwałę o budowie nowego lokalu szkoły na posesji liczącej 2 hektary, przy ulicy Szpitalnej 14. Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego i  aktu erekcyjnego budowy nowej szkoły dokonano 09 października 1938 roku. Niestety wybuch II Wojny Światowej pokrzyżował plany i nowa placówka oświatowa nie powstała w zamierzonym miejscu.
W latach 1939 – 1944 nauczyciele szkoły prowadzili tajne komplety oraz działalność konspiracyjną. W obozach koncentracyjnych i egzekucjach zginęli m.in. następujący pedagodzy: Roman Czerniejewski, Władysław Kalita, Eugeniusz Śliwiński, Wincenty Zygmunt. Sztandar Szkoły przechowywany był w okresie okupacji przez panią Jadwigę Medyńską, nauczycielkę oraz późniejszego dyrektora szkoły w latach 1952-67.
Dnia 01 września 1944 roku szkoła na nowo rozpoczęła działalność przy ulicy Lubelskiej 137, jej dyrektorem została Bronisława Chmurowa, która kierowała placówką do 1951 roku. W tym okresie pracowało 10 nauczycieli, a uczyło się 500 uczniów. Przełomowym momentem w dziejach szkoły był czerwiec 1962 roku, kiedy to zatwierdzono projekt budowy nowego obiektu szkoły przy ulicy Rejowieckiej 76.
Rok szkolny 1965/1966 zapoczątkował naukę dzieci w dzisiejszym budynku szkolnym. Dnia 17 grudnia 1992 roku Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3  w Chełmie ufundowała nowy Sztandar Szkoły.
W wyniku reformy systemu oświaty z 1999 roku i zmiany dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową (podstawówka, gimnazjum, szkoła średnia), Rada Miasta Chełm podjęła decyzję dotyczącą wygaśnięcia Szkoły Podstawowej nr 3 a pozostawienia w budynku przy Rejowieckiej 76 Gimnazjum nr 3.
Społeczności lokalnej, szczególnie tej części Chełma, takie rozwiązanie nie odpowiadało i podjęto szerokie działania w celu niedopuszczenia do likwidacji placówki.  Akcja zakończyła się sukcesem, gdyż Rada Miasta w lutym 2003 roku uchyliła decyzje dotyczącą wygaśnięcia szkoły podstawowej.
W dniu 28 lutego 2003 roku radni Chełma zadecydowali o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 3 w jedną strukturę Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4. W trzy lata później Rada Miasta Chełm podjęła decyzję dotyczącą  zmiany numeracji szkół na terenie miasta Chełma, co spowodowało, że 01 września 2006 roku nasza placówka została Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3 i ten stan rzeczy trwa do dziś.

 

DYREKTORZY SZKOŁY LATA

Wincenty Zygmunt

1.09.1924 - 31.08.1939

Bronisława Chmurowa

1.09.1944 - 31.08.1951

Jadwiga Jankowska

1.09.1951 - 31.08.1952

Jadwiga Medyńska

1.09.1952 - 31.08.1967

Sławomir Zygmunt

1.09.1967 - 31.08.1971

Lech Rybiński

1.09.1971 - 31.08.1976

Henryk Czerniej

1.09.1976 - 31.08.1981

Józef Kierepa

1.09.1981 - 31.08.1991

Jadwiga Tarandzio

1.09.1991 - 31.08.2001 (SZKOŁA PODSTAWOWA)

Krzysztof Mazurek

1.09.1999 - 31.08.2003 (GIMNAZJUM)

Elżbieta Wojtaszuk

1.09.2001 - 31.08.2003 (SZKOŁA PODSTAWOWA)

Danuta Makaruk

1.09.2003 - 31.08.2008 (ZSO 3)

Bożena Koniczuk

1.09.2008 - 31.08.2014 (ZSO 3)

1.09.2014 - nadal (ZSP 3)

Opracował MaKu