Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 adres e-mail dotyczący jubileuszu:

stulecie_sp3chelm@onet.pl

 

 

Jubileusz 100 - lecia

Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Adama Mickiewicza

w Chełmie

        Miło nam poinformować o przypadającym we wrześniu 2018 roku Jubileuszu 100 – lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Chełmie. Setna rocznica istnienia „TRÓJKI” to moment, na który złożyły się wysiłek i praca wielu pokoleń nauczycieli, uczniów oraz pracowników naszej szkoły.

        Pragniemy, by obchody stały się świętem całego środowiska lokalnego. Prestiżowy charakter tego wydarzenia, świadomość roli szkoły w naszym otoczeniu, szacunek do jej historii oraz silna więź z „TRÓJKĄ” powodują pragnienie nadania tej uroczystości wyjątkowej rangi.

         Zwracamy się do wszystkich sympatyków szkoły, absolwentów i ich rodzin oraz ludzi rozumiejących potrzebę budowania lokalnych tradycji o wsparcie naszego projektu. Liczymy na Państwa ciekawe pomysły i współudział w przygotowywaniu uroczystości.

        Zwracamy się też z prośbą o pomoc i wsparcie finansowe, gdyż organizacja i realizacja wydarzenia o takim zasięgu i znaczeniu wymagają znacznych kosztów. Liczymy na Państwa życzliwość i otwarte serca, wierząc, że oprócz pamięci o szkole będzie to również wspaniała promocja i reklama Państwa firmy. Dzięki temu będziecie mogli Państwo na trwałe wpisać się w historię nie tylko szkoły, ale również naszego miasta.

        W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować Państwu:
- umieszczenie logo/nazwy firmy jako Sponsora na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły,
- ekspozycję logo/nazwy firmy na naszej stronie internetowej w zakładce „Przyjaciele i Sponsorzy” oraz „Jubileusz 100-lecia SP3”,
- możliwość ufundowania gwoździa pamiątkowego z tabliczką na drzewcu sztandaru szkoły,

- umieszczenie logo/nazwy firmy w publikacji wydanej z okazji 100-lecia szkoły,

- umieszczenie reklamy na ogrodzeniu szkoły (ustalenia indywidualne),

- słowne podziękowanie w trakcie uroczystości obchodzonych w szkole,

- możliwość wyeksponowania logo/nazwy Państwa firmy jako Sponsora podczas akcji plenerowych oraz innych, podejmowanych w trakcie całego roku.

        Jesteśmy otwarci także na zaproponowane przez Państwa inne formy promocji

i reklamy. 

        Na stronie internetowej „TRÓJKI” www.zsp3chelm.pl w zakładce Jubileusz 100-lecia SP 3 umieściliśmy kontaktowy adres e-mail: stulecie_sp3chelm@onet.pl  dla wszystkich zainteresowanych naszym projektem. Systematycznie będziemy też publikować informacje dotyczące organizacji obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Chełmie.

        Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję, wynikającą z naszej prośby, podajemy nr konta: 39124022231111000035915195, na które można dokonać wpłaty  z dopiskiem „Jubileusz Stulecia”.

        Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

        Wszelkich, niezbędnych, dodatkowych informacji udzieli Państwu Pani Bożena Koniczuk – Dyrektor Szkoły pod nr. tel. 605 080 806

 

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły

wraz z Komitetem Organizacyjnym