Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Karta Rowerowa

 

Terminy Egzaminu Pisemnego

 

Zdający są podzieleni na grupy egzaminacyjne tak jak na zajęciach komputerowych.

 

Klasa 4A  Grupa 1     25-05-2016 godzina 8.00 

Klasa 4A  Grupa 2     24-05-2016 godzina 13.40

Klasa 4A  Grupa 3     23-05-2016 godzina 8.00

Klasa 4A  Grupa 4     24-05-2016 godzina 8.55

 

Klasa 5A  Grupa 1      20-05-2016 godzina 8.00

Klasa 5A  Grupa 2      19-05-2016 godzina 8.00

 

Klasa 5B  Grupa 1      24-05-2016 godzina 9.50

Klasa 5B  Grupa 2      23-05-2016 godzina 8.55

 

Klasa 6A  Grupa 1      23-05-2016 godzina 8.00

Klasa 6A  Grupa 1      23-05-2016 godzina 8.00

 

Termin poprawkowy 7 dni po pierwszym egzaminie

 

Niezdanie egzaminu poprawkowego nie pozwala przystąpić do egzaminu praktycznego.

Chętni do zdawania egzaminu powinni dostarczyć do Pana Jacka Wedziny wypełniony

Złącznik nr 1  na dwa dni przed egzaminem do sali 35

 

 

Egzamin praktyczny odbędzie się 15.06.2016  na boisku szkolnym

 

 

Dokumenty do pobrania

  1. Regulamin uzyskania karty rowerowej
  2. Załącznik nr 1

Przykładowe testy