Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

SZKOLENIE POCZTÓW SZTANDAROWYCH

 

4 listopada 2016 r. odbyło się szkolenie piętnastu pocztów sztandarowych szkół podstawowych z miasta Chełm i powiatu chełmskiego. Nasza szkoła reprezentowana była przez Natalię Panas, Magdalenę Soczyńską oraz Karola Pendel pod opieką p. Anny Kaźmierczak. Szkolenie miało miejsce na terenie Garnizonu Chełm, gdzie stacjonuje I Batalion Zmechanizowany oraz Dywizjon Artylerii Samobieżnej Jednostki Wojskowej 1230.

Musztrą naszych uczniów zajął się podporucznik Jarosław Ziober, który nie tylko żołnierską postawą, ale także z nauczycielską cierpliwością przedstawiał krok po kroku zasady ceremoniału pocztu sztandarowego. Uczniowie poznali fachowe nazewnictwo w składzie pocztu sztandarowego: chorąży (sztandarowy, maszeruje ze sztandarem w środku), dowódca pocztu (maszeruje z prawej strony, wydaje komendy) i asystujący (maszeruje z lewej strony). Kolejnym etapem szkolenia była nauka chwytów chorążego:

Postawa zasadnicza: sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa.

Postawa „na ramię”: chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

Postawa „prezentuj”: z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca.

Salutowanie sztandaru w miejscu: chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

I tu Karol wykazał się olbrzymim skupieniem w zapamiętywaniu wszystkich elementów i bezbłędnym ich wykonywaniu. Następnie przećwiczone zostały prawidłowe zwroty w lewo, w prawo oraz w tył, gdzie należało utrzymać równowagę. Ostatnim punktem szkolenia było wchodzenie do świątyni, oddanie czci przed ołtarzem, ustawianie się w kolumnach w nawie bocznej oraz opuszczanie świątyni z oddaniem czci przed ołtarzem. Wszyscy uczestnicy musieli pamiętać, że każdy przemarsz pocztu sztandarowego odbywa się ze ścisłym dochowaniem elementów musztry.

Nasi reprezentanci zdają sobie sprawę, iż sztandar to symbol tradycji szkoły, to najwyższe dobro szkoły, dlatego otoczony jest najwyższym szacunkiem i należnymi mu honorami. Ceremoniał Pocztu Sztandarowego kształtuje wśród uczniów postawy patriotyczne
i uczy ich poszanowania symboli narodowych i tradycji Państwa Polskiego. Niezwykły zaszczyt spotyka uczniów wchodzących w skład Pocztu Sztandarowego, gdyż jest to najbardziej honorowa funkcja w szkole. W skład Pocztu Sztandarowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie, którzy godnie reprezentują szkołę.

 

fotorelacja w galerii