Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

UCZYMY SIĘ SAMORZĄDNOŚCI

Wow! Pierwsze wybory, tak poważne i tak przypominające wybory dorosłych, za nami!!! Ale po kolei. Wszystko zaczęło się od zebrania z opiekunami samorządu: p. Moniką Orłowską i p. Anną Kaźmierczak. Wiedzieliśmy jak mamy działać, aby organizacja wyborów nie była nudna i uciążliwa.

Jak to bywa w świecie dorosłych, ostateczne wybory musiały być poprzedzone głośną kampanią wyborczą. Od dnia 15 do 18 września 2015 roku trwała w naszej szkole właśnie taka kampania, związana z wyborami Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Odważni kandydaci to: Zuzanna Bochen, Julia Radelczuk i Zofia Węgorek z klasy IV A, Jakub Niemiec z klasy V B, Damian Kulasza oraz Patryk Pułajdowicz z klasy VI A. Przyszli „samorządowcy”, przy wsparciu swoich sztabów wyborczych, oplakatowali szkołę, rozdawali ulotki, a nawet cukierki w celu przekonania wyborców do swojego programu wyborczego. Chętnie pozowali do zdjęć paparazzi, w którego na chwilę zamieniła się pani Anna Kaźmierczak.

W dniu wyborów, tj. 21 września obowiązywała cisza wyborcza: usunięto plakaty kandydatów, zakazano rozdawania ulotek i wszelkiej agitacji na którąkolwiek osobę. Na szczęście nasi uczniowie wykazali się dużą odpowiedzialnością i dojrzałością, dzięki czemu nie odnotowano żadnego incydentu złamania ciszy wyborczej.

Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 11:00 i przebiegało sprawnie, według ustalonego przez opiekunów SU harmonogramu. Lokal wyborczy był zorganizowany przy wejściu głównym. Mieliśmy wspaniałą komisję wyborczą w składzie: p. Bożena Koniczukprzewodnicząca, p. Katarzyna Gaładykwiceprzewodnicząca,  p. Dorota Augustyniak, p. Anna Tywoniuk, p. Małgorzata Majdan oraz uczennice Patrycja Franczak i Paulina Węgorek z klasy VI A. Pani Monika Orłowska dzielnie wspierała wszystkich kandydatów, którzy również oddawali głos w specjalnie przygotowanych, zacisznych miejscach.

Pierwsze karty do głosowania odebrała klasa IV A. Następnie swój cenny głos oddali uczniowie klasy V A, a potem klasa III A jako najstarsi przedstawieciele nauczania wczesnoszkolnego. Na końcu głosy do urny wrzucali uczniowie klasy V B i VI A. Komisja nadzorowała prawidłowy przebieg głosowania, pomagała uczniom w odnalezieniu się na listach osób uprawnionych do głosowania, gdzie własnoręcznym podpisem musieliśmy poświadczyć swój udział w wyborach SU. Głosowanie zakończyło się o godzinie 12:20.

 

 

AND THE WINNER IS…

Oczekiwanie na wyniki wyborów zdawało się nie mieć końca. Szczególne zniecierpliwienie można było zaobserwować w sztabach wyborczych poszczególnych kandydatów, którzy głośno dopytywali „Kto wygrał?”, „Kiedy się dowiemy?”. Komisja skrótacyjna w składzie: p. Anna Kaźmierczak, p. Anna Tywoniuk, ucz. Paulina Węgorek i Patrycja Franczak przeliczyła głosy.

Rano, dzień po wyborach na tablicy Samorządu Uczniowskiego pojawił się tajemniczy pomarańczowy plakat ze znanym nam z zagranicznych konkursów napisem „And the winner is…” (Zwyciezcą jest…).

Trzeba przyznać, że opiekunowie SU mają niezłe poczucie humoru i umieją budować napięcie! Po drugiej lekcyjnej wszystko było już wiadomo. Ogłoszono oficjalne wyniki, zawisł protokół z przebiegu głosowania,   w którym triumfował Patryk Pułajdowicz z klasy VI A z imponującą ilością głosów 54!

Gratulujemy serdecznie!!!

Nowy skład SU bierze się ostro do roboty. Przed nami opracowanie planu pracy na cały rok szkolny 2015/2016.

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza

w Chełmie

 na rok szkolny  2015/2016

 

„…Organizacja samorządności w szkole polega na tym,

By oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele,

Stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im

szkoła…”

 

Cele działania SU w szkole:

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.

3. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).

4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

5. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

 

Cele programu:

Nadrzędnym celem tego programu jest integracja środowiska szkolnego: uczniów,

rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Biorąc pod uwagę niski poziom

dojrzałości społeczno-emocjonalnej uczniów szkoły podstawowej, idea samorządności będzie

wprowadzana poprzez:

 • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,
 • analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Program uwzględnia bogate i wszechstronne tradycje szkolne, środowiskowe, religijne,

patriotyczne, w których dzieci uczestniczą w sposób aktywny i zaangażowany. Działania

zawarte w tym programie stanowią źródło życiowych doświadczeń ucznia. Niektóre z nich

wyzwalają spontaniczną aktywność dzieci i umożliwiają podejmowanie pewnych działań oraz wielu różnych ról społecznych.

 

Szczegółowe cele programu:

 • Uczenie dzieci demokratycznych form współżycia społecznego.
 • Ukształtowanie się u uczniów postaw świadczących o gotowości do bezinteresownych świadczeń i pracy dla innych ludzi.
 • Rozumienie przez uczniów odpowiedzialności, prawa do odrębności przekonań, tolerancji dla innych.
 • Pojmowanie znaczenia prawdziwego autorytetu.
 • Uwrażliwianie na potrzeby innych.
 • Umocnienie się w przekonaniu o ważności jednostki i grupy.

 

Pośrednimi korzyściami z realizacji programu są:

 • Naturalne powstawanie wewnątrzgrupowych norm moralnych.
 • Stworzenie u uczniów poczucia posiadania równych szans z innymi członkami grupy.
 • Wzajemne wspieranie się uczniów, współdziałanie.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za losy jednostek i grupy.
 • Tworzenie się zespołów uczniowskich uwzględniających podobne zainteresowania, cechy charakteru, potrzeby.
 • Wyodrębnienie się liderów.
 • Powstawanie i funkcjonowanie przedstawicielstwa uczniów w postaci organów samorządowych.
 • Przechodzenie od postaw biernych do czynnych.
 • Pojawienie się warunków samokontroli, samooceny i samodyscypliny

 

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

WRZESIEŃ

Wybór Opiekunów SU

- przygotowanie kampanii wyborczej

- przeprowadzenie demokratycznych wyborów opiekunów SU

- wybór kandydatów

Wybór Rzecznika Praw Ucznia

- przeprowadzenie demokratycznych wyborów Rzecznika Praw Ucznia

- wybór kandydata

Wybór kandydatów do SU

- przygotowanie kampanii wyborczej swojego kandydata (program wyborcy, plakaty wyborcze) na terenie szkoły

- prowadzenie kampanii wyborczej na terenie szkoły

- przeprowadzenie ogólnoszkolnych wybór

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

- zebranie samorządu

- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu pracy

- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

- powołanie zespołów zadaniowych – sekcji i ustalenie zadań

- przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły

Dzień Chłopaka

- pomoc w organizacji imprezy

- dyskoteka szkolna

- słodki upominek dla wszystkich „chłopców”

- wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu  szkolnym

PAŹDZIERNIK

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

- wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu  szkolnym

- pomoc w przygotowanie akademii dla nauczycieli                 i pracowników szkoły

- udział przedstawicieli SU i pocztu w uroczystej akademii

Udział w ogólnopolskiej

akcji „Góra Grosza”

- przygotowanie puszek

- zbiórka pieniędzy

- zliczenie zebranych funduszy

„Ale w szkole jest wesoło                i kolorowo”

- przygotowanie ogłoszeń o dniu i kolorze ubrania uczniów i pracowników szkoły  

Konkurs „Ale… dynia!”

- przygotowanie najciekawszych dyni wyciętych w stylu „Halloween”

LISTOPAD

Wszystkich Świętych

- przygotowanie kącika tematycznego na gazetce ściennej

- prace porządkowe i zapalenie zniczy na zbiorowej mogile przy szpitalu w Chełmie  

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

- udział przedstawicieli samorządu  w uroczystościach szkolnych

- wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym

Andrzejki w naszej szkole

- akcent andrzejkowy na gazetce ściennej

- dyskoteka dla klas

- zabawy i wróżby andrzejkowe

GRUDZIEŃ

Mikołajki

- zbiórka pomocy dydaktycznych i zabawek w celu przygotowania paczek mikołajkowych dla pacjentów szpitala lub dzieci z Domu Dziecka

- akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej

Dzień Guzika w szkole

- wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Międzynarodowego Dnia Guzika

- konkursy manualne związane z guzikiem (przyszywanie, dekorowanie, gry)

Konkurs na najlepiej udekorowaną klasę

- ogłoszenie konkursu

-przedstawienie klasom regulaminu związanego            z konkursem

- przygotowania do konkursu

- rozstrzygnięcie konkursu

W świątecznym  nastroju

- gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej

- konkurs na najładniejsze życzenia bożonarodzeniowe oraz kartkę świąteczną

STYCZEŃ

Podsumowanie I półrocza

- złożenie sprawozdania z działalności SU w pierwszym semestrze

- próba analizy i ewentualnej ewaluacji pracy SU         w semestrze drugim roku szkolnego 2015/2016

Dyskoteka karnawałowa

-wykonanie dekoracji karnawałowej w salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej

LUTY

Walentynki

- uruchomienie „poczty walentynkowej” w roli listonoszy członkowie samorządu

- przygotowanie dekoracji walentynkowej na terenie szkoły i klas lekcyjnych

 

 

 

 

 

MARZEC

 

 

 

 

 

Wielki post

-„Czas zadumy i pokory” przygotowanie gazetki ściennej

- przedstawienie propozycji konkursów wielkanocnych w szkole

Dzień Kobiet

- wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym

- życzenia dla wszystkich pań pracujących w naszej szkole

Dzień Wiosny

- zebranie propozycji od poszczególnych klas

- zaplanowanie Dnia Wiosny

- turniej wagarowicza

- pokaz wiosennej mody przygotowany i oceniany     przez członków SU

KWIECIEŃ

Wielkanoc

- gazetka ścienna o tematyce świątecznej

- konkurs na najładniejszą  pisankę

- udział członków SU w Misterium Pańskim

Tydzień Zdrowia w szkole

- wspólne ćwiczenia na steperach

- promocja i degustacja owoców i warzyw

- wystawa najlepszych prac

MAJ

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- akcenty na gazetce ściennej poświęconej temu świętu

- udział przedstawicieli samorządu w przygotowaniu akademii z okazji 3 Maja

Dzień Matki

- akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

- życzenia dla mam na tablicy samorządowej

CZERWIEC

Międzynarodowy Dzień

Dziecka

Dzień Sportu

 

- zabawy i konkursy według pomysłu i planów klas oraz członków samorządu

- przygotowanie niespodzianek i nagród

- współzawodnictwo klas

- zabawy i gry ruchowe

- przedstawienie wyników rywalizacji na gazetce SU

Konkurs Asy Trójki

- podsumowanie rocznej rywalizacji klas

- podliczenie punktacji i wytypowanie zwycięskiej klasy

Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2015/2016

- podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania za rok szkolny 2015/2016

- wręczenie nagród i dyplomów za aktywną                działalność w SU

PRZEZ CAŁY ROK:

 

-          organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego

-          współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

-          prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego

-          udział w akcjach charytatywnych

-          patronowanie uroczystościom szkolnym i państwowym

-          organizacja dyskotek

-          współdziałanie w opracowaniu strony internetowej

-          udział w doraźnych akcjach

-          inne działania