Dnia 01 września 1918 roku została utworzona dwuklasowa szkoła przy ulicy Lubelskiej 137. Składała się ona z siedmiu klas lekcyjnych, do których uczęszczało 72 uczniów, a edukację prowadziło trzech nauczycieli (Leokadia Ciołkówna, Aniela Pirożanka i Franciszek Garda). W 1921 roku placówka została przekształcona w szkołę siedmioklasową i taką rolę pełniła do 1939. Warto nadmienić, iż w roku szkolnym 1937/1938 była to największa szkoła Chełma pod względem liczby uczniów, w jej murach kształciło się 777 wychowanków, a kadra pedagogiczna liczyła trzynastu nauczycieli. W listopadzie 1935 roku Rada Miejska w Chełmie podjęła uchwałę o budowie nowego lokalu szkoły na posesji liczącej 2 hektary, przy ulicy Szpitalnej 14. Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego budowy nowej szkoły dokonano 09 października 1938 roku. Niestety wybuch II Wojny Światowej pokrzyżował plany i nowa placówka oświatowa nie powstała w zamierzonym miejscu. W latach 1939 – 1944 nauczyciele szkoły prowadzili tajne komplety oraz działalność konspiracyjną. W obozach koncentracyjnych i w egzekucjach zginęli m.in. następujący pedagodzy: Roman Czerniejewski, Władysław Kalita, Eugeniusz Śliwiński, Wincenty Zygmunt. Sztandar Szkoły przechowywany był w okresie okupacji przez panią Jadwigę Medyńską, nauczycielkę oraz późniejszego dyrektora szkoły w latach 1952-67.

Dnia 01 września 1944 roku szkoła na nowo rozpoczęła działalność przy ulicy Lubelskiej 137, jej dyrektorem została Bronisława Chmurowa, która kierowała placówką do 1951 roku. W tym okresie pracowało 10 nauczycieli, a uczyło się 500 uczniów. Przełomowym momentem w dziejach szkoły był czerwiec 1962 roku, kiedy to zatwierdzono projekt budowy nowego obiektu szkoły przy ulicy Rejowieckiej 76. Rok szkolny 1965/1966 zapoczątkował naukę dzieci w dzisiejszym budynku szkolnym. Dnia 17 grudnia 1992 roku Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmie ufundowała nowy Sztandar Szkoły.

W wyniku reformy systemu oświaty z 1999 roku i zmiany dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową (podstawówka, gimnazjum, szkoła średnia), Rada Miasta Chełm podjęła decyzję dotyczącą wygaśnięcia Szkoły Podstawowej nr 3, a pozostawienia w budynku przy Rejowieckiej 76 Gimnazjum nr 3. Społeczności lokalnej, szczególnie tej części Chełma, takie rozwiązanie nie odpowiadało i podjęto szerokie działania w celu niedopuszczenia do likwidacji placówki. Akcja zakończyła się sukcesem, gdyż Rada Miasta w lutym 2003 roku uchyliła decyzję dotyczącą wygaśnięcia szkoły podstawowej. W dniu 28 lutego 2003 roku radni Chełma zadecydowali o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 3 w jedną strukturę Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4. W trzy lata później Rada Miasta Chełm podjęła decyzję dotyczącą zmiany numeracji szkół na terenie miasta Chełma, co spowodowało, że 01 września 2006 roku nasza placówka została Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3.

Uchwałą Rady Miasta z dnia 26 lutego 2014 roku, od 01 września 2014 roku, ZSO nr 3 przekształcono w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie i połączono go z Przedszkolem Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 9. Według założeń najnowszej reformy szkolnictwa i powrocie do ośmioklasowych szkół podstawowych, uchwałą Rady Miasta z dnia 27 października 2017 roku dokonano przekształcenia z dniem 01 września 2017 roku dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chełmie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chełmie.

 

DYREKTORZY SZKOŁY

LATA

Leokadia Ciołkówna

po mężu Mostowska

 01.09.1918 -  01.02.1920

Jan Podgórski

01.02.1920 -  31.12. 1923

Franciszek Garda

01.01.1924 -  21.12.1926

Wincenty Zygmunt

01.01.1927 - 31.08.1939

Bronisława Chmurowa

01.09.1944 - 31.08.1951

Jadwiga Jankowska

01.09.1951 - 31.08.1966

Jadwiga Medyńska

01.09.1966 - 31.08.1967

Sławomir Zygmunt

01.09.1967 - 31.08.1971

Lech Rybiński

01.09.1971 - 31.08.1976

Henryk Czerniej

01.09.1976 - 31.08.1981

Józef Kierepa

01.09.1981 - 31.08.1991

Jadwiga Tarandzio

01.09.1991 - 31.08.2001 (SZKOŁA PODSTAWOWA)

Krzysztof Mazurek

01.09.1999 - 31.08.2003 (GIMNAZJUM)

Elżbieta Wojtaszuk

01.09.2001 - 31.08.2003 (SZKOŁA PODSTAWOWA)

Danuta Makaruk

01.09.2003 - 31.08.2008 (ZSO 4 i ZSO 3)

Bożena Koniczuk

01.09.2008 – 31.08.2014 (ZSO 3)

 01.09.2014 – nadal ( ZSP 3)